Ακύρωση ιδίων μετοχών_14.09.2005

Ακύρωση ιδίων μετοχών_14.09.2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 14/09/2005 απόφασή του, και σε εφαρμογή τής από 24/06/2005 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κκ Μετόχων για απόκτηση ιδίων μετοχών, κατά το χρονικό διάστημα από 21/09/2005 έως και 23/06/2006 θα προβεί σε αγορές κατά ανώτατο ενός εκατομυρίου πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.520.000) ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,39% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας (16.189.988), με ανώτατη τιμή τέσσερα (4,00) ευρώ και κατώτατη τιμή δύο (2.00) ευρώ, μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΙΓΜΑ – ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ.


Η ως άνω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες “Κέρδος” και “Καθημερινή” της 16/09/2005.