Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_01.06.2001

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Αύξηση 25,3% παρουσιάζει ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ το πρώτο 3μηνο του 2001 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2000. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 7,42 δις έναντι 5,92 δις. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα του ομίλου, αυτά παρουσιάζονται μειωμένα όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο και διαμορφώνονται, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 82 εκατ δρχ έναντι 410 εκατ δρχ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2000. Η υστέρηση της κερδοφορίας οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη συγκυρία αρνητικών παραγόντων, που πλήττει τη διεθνή αγορά χαλυβουργικών, καθώς και στην υψηλή ισοτιμία δολαρίου – ευρώ/δραχμής, παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν δυσμενώς τη διαμόρφωση των περιθωρίων κέρδους των ελληνικών σιδηρεμπορικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι εκτός μεταλλουργικού κλάδου δραστηριότητες του Ομίλου (π.χ. ανάπτυξη ακινήτων) βρίσκονται, προς το παρόν, σε φάση επενδύσεων και, συνεπώς, δεν μπορούν ακόμα να συνεισφέρουν στα ενοποιημένα αποτελέσματα. Όσον δε αφορά στα μη ενοποιημένα αποτελέσματα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., αυτά οφείλονται καθαρά και μόνον στο γεγονός ότι τα βασικά έσοδα της εταιρείας, ως εταιρείας συμμετοχών, δηλαδή τα μερίσματα, θα καταβληθούν , ως συνήθως , κατά το β τρίμηνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου οι προοπτικές παραμένουν ευοίωνες. Τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης και δειλής ανάκαμψης των τιμών έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον ορίζοντα της διεθνούς αγοράς χαλυβουργικών, ενώ, κατά το δεύτερο εξάμηνο, αναμένεται να ξεκινήσουν οι πωλήσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου έως το τέλος του έτους.»