Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_19.11.2001

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 53834/14-11-2001 επιστολής σας σχετικά με τη συγχώνευση της θυγατρικής μας εταιρίας ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ με την ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, σημειώνουμε τα ακόλουθα: « Η εταιρία ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ, στην οποία η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει σε ποσοστό 75%, δραστηριοποιείται κυρίως στην έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων και εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας, στον τομέα των δομικών έργων, και ειδικότερα των προϊόντων οπλισμού δομικών έργων. Η ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ, κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου (100%) της ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων οπλισμού δομικών έργων με βάση την τεχνογνωσία της ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ. Η συγχώνευση με απορρόφηση της ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ από την ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ αποφασίσθηκε προκειμένου να ενοποιηθεί στο ίδιο νομικό πρόσωπο, η τεχνογνωσία και η εξέλιξη της με την παραγωγική διαδικασία. Η εν λόγω συγχώνευση εκτός του ότι ενοποιεί την τεχνογνωσία με την παραγωγική διαδικασία δημιουργεί επιπλέον και οικονομίες κλίμακος. Σημειώνεται τέλος, ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί αναδιάρθρωση των συμμετοχών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., καθώς και η συμμετοχή της Εταιρίας στο νομικό πρόσωπο της ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ παραμένει αμετάβλητη (ποσοστό συμμετοχής 75%).