Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_11.07.2002

Το Δ.Σ. της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι η θυγατρική της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 98,33%, συμμετείχε στην σύσταση της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ με ποσοστό 99,50%.