Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_24.05.2002

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι, στις 23 Μαϊου 2002 υπογράφηκε σύμβαση χορήγησης κοινοπρακτικού δανείου ύψους 49.000.000 ευρώ προς την Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ και τις θυγατρικές της Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ & Μπήτρος Μεταλιμπέξ ΑΕΒΕ με Οργανωτές την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ. Τη διαχείριση του δανείου έχει αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και συμμετέχουν οι τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ , EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Alpha Bank AE, Tράπεζα Πειραιώς AE, Γενική Tράπεζα της Ελλάδος AE & Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AE. Η διάρκεια του κοινοπρακτικού δανείου είναι πενταετής και έχει ως κύριο σκοπό να συμβάλει, μέσω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού σε σταθερό χρηματοδοτικό περιβάλλον, στην περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του ομίλου. Τα αρχικό ύψος του δανείου ήταν 47.000.000 ευρώ αλλά, λόγω υπερκάλυψης, με τη σύμφωνη γνώμη των Τραπεζών, το τελικό ποσό διαμορφώθηκε σε 49.000.000 ευρώ.