Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_16.07.2001

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σε στρατηγικής σημασίας συμφωνία κατέληξαν οι εταιρίες ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ Α.Ε. (ΠΥΡΚΑΛ) και η Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία Επεξεργασίας – Καταστροφής Αμυντικού Υλικού – DEMIL AE. Η συνεργασία των δύο πλευρών θα επιτρέψει αφενός στην DEMIL να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και εμπειρία της ΠΥΡΚΑΛ στον τομέα της αποσυναρμολόγησης παλαιών πυρομαχικών και αφετέρου στην ΠΥΡΚΑΛ να συμμετάσχει σε ένα ιδιωτικής πρωτοβουλίας επενδυτικό πρόγραμμα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της DEMIL για να διεισδύσει σε μία νέα αλλά συναφή προς τις δραστηριότητες της αγοράς, τόσο εντός όσο και εκτός του Ελλαδικού χώρου. Οι δύο πλευρές μετά από διαπραγματεύσεις, κατέληξαν σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι γενικές αρχές της συμφωνίας. Η οριστικοποίηση της συνεργασίας αυτής, αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων, οι οποίες προσδοκάται ότι θα ευοδωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι προφανές, ότι η στρατηγικής σημασίας συμφωνία ΠΥΡΚΑΛ – DEMIL σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στη δραστηριοποίηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με πολυδιάστατη προσφορά στις Ενοπλες Δυνάμεις, που περιλαμβάνει: Καταστροφή των ακαταλλήλων και αποσυρθέντων πυρομαχικών, ψηφιακή χαρτογράφηση, εκκαθάριση και αποχαρακτηρισμό “επικίνδυνων” περιοχών, Αποσυμφόρηση των αποθηκών, Επιχειρησιακά πλεονεκτήματα από την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των πυρομαχικών του οπλοστασίου των.»