Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_11.05.2001

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με την από 22/3/2001 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., σχετικά με την σύνταξη και διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος, όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην συμμετοχή της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. στις εταιρίες: ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε., ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., DEMIL Α.Ε., περιέχονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από την 15/5/2001 στο Χ.Α.Α., στα γραφεία της εταιρίας (Λ. ΝΑΤΟ 100 Ασπρόπυργος), στα γραφεία της Πειραιώς Prime Bank (Λ. Βασ. Σοφίας 75 Αθήνα) και στα μέλη του Χ.Α.Α. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας (υπεύθυνη κα Κοντογιάννη Ελευθερία τηλ. 55.95.000).