Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στον όμιλο Μπήτρος Συμμετοχική_03.11.2020

Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στον όμιλο Μπήτρος Συμμετοχική_03.11.2020