Οικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2006_16.11.2006

Οικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2006_16.11.2006

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ


Εξαιρετικά -και σημαντικότατα αυξημένα έναντι της αντίστοιχης περυσινής χρονικής περιόδου- ήταν τα αποτελέσματα του Ομίλου εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, επικυρώνοντας την ανάδειξη του 2006 σε μία από τις καλύτερες από πλευράς αποτελεσμάτων χρονιές, εφάμιλλης του 2004, που είχε χαρακτηρισθεί έτος-σταθμός στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς χάλυβα.


Συγκεκριμένα:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2006 διαμορφώθηκε σε 130 εκατ. ευρώ έναντι 105,9 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το 2005, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 57%, ενώ ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 3,5 μονάδες και διαμορφώθηκε σε 16% έναντι 12,5% το 2005.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ το 2006 από 6 εκατ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 120%.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν ανερχόμενα στα 8,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το 2005, ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά 358% και ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ.


Οι εξωγενείς παράγοντες, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των πολύ θετικών αυτών αποτελεσμάτων, ήταν η σημαντική ανάκαμψη των διεθνών τιμών των χαλυβουργικών κατά τη διάρκεια του έτους, και η ικανοποιητική εγχώρια ζήτηση, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από την ιδιαίτερα αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα και τις ιδιωτικές επενδύσεις


Με δεδομένα τα αποτελέσματα του εννεαμήνου αλλά και τη μέχρι τώρα πορεία των αποτελεσμάτων του τετάρτου τριμήνου, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ήδη προδιαγραφεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα του Ομίλου για το σύνολο του 2006.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E., κα Μαίρη Πλέντη, τηλ. 210 5509000