Οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2007_17.05.2007

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2007_17.05.2007

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ


Την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2007, θα δημοσιευτούν στον τύπο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.bitros.gr.) οι οικονομικές καταστάσεις του Α΄Τριμήνου της τρέχουσας χρήσης της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.


Οι καταστάσεις καταγράφουν τη συνέχιση των έντονων αυξητικών τάσεων, που παρατηρούνται σε όλα τα αποτελεσματικά μεγέθη του Ομίλου το τελευταίο δωδεκάμηνο.


Συγκεκριμένα, τα βασικότερα μεγέθη, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν ως εξής:


Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 59% σε σύγκριση με αυτόν του αντιστοίχου χρονικού διαστήματος του 2006, ανερχόμενος σε 55 εκ. ευρώ έναντι 34 εκ. ευρώ.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α΄Τρίμηνο του 2007 σε 5,1 εκ. ευρώ έναντι 1,8 εκ. ευρώ κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 180%.


Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 2,7 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 157% έναντι του 1 εκ. ευρώ του Α΄Τριμήνου του 2006


Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκ. ευρώ έναντι 0,4 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 324%


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E., κα Μαίρη Πλέντη, τηλ. 210 5509000