Ανακοίνωση_06.03.2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, από την 07/03/2012 ως «Υπεύθυνος εξυπηρέτησης Μετόχων και Ενημέρωσης Επενδυτικού Κοινού» αναλαμβάνει η κα Πλέντη Μαρία, σε αντικατάσταση της κας Βρόντου Αναστασίας.