Ανακοίνωση – Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ_10.07.2011

Ανακοίνωση – Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ_10.07.2011

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία κατά ποσοστό 100% ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ απέκτησε το 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Το υπόλοιπο 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Τ.Χ. Ενεργειακή Α.Ε.» προσυμφωνήθηκε ότι θα αποκτηθεί από εταιρεία συμφερόντων της οικογενείας ΤΣΑΚΟΥ. Η εταιρεία «Τ.Χ. Ενεργειακή Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, και ιδίως στη παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έχει δε ολοκληρώσει την αδειοδοτική διαδικασία (άδεια παραγωγής, άδεια εγκατάστασης, σύμβαση ΔΕΣΜΗΕ, όροι σύνδεσης ΔΕΗ) για την εγκατάσταση δύο σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 2,8 MW περίπου, στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης και στο Στενό Αρκαδίας. Το τίμημα της προαναφερόμενης απόκτησης ανέρχεται σε συνολικό ποσό € 706.750.