Ανακοίνωση – ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ_28.06.2011

Ανακοίνωση – ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ_28.06.2011

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική εταιρία κατά ποσοστό 93,29% (άμεση συμμετοχή 67,91% & έμμεση συμμετοχή μέσω της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 25,38%) ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ απέκτησε το σύνολο των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής. Η Εταιρία «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ» δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, και ιδίως στη παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προτίθεται δε να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Νομό της Λακωνίας συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,999MW.