Ανακοίνωση_21.10.2010

Η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι:

Η θυγατρική εταιρία κατά ποσοστό 100% ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, σε συνέχεια της απόκτησης δύο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκους σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,85MW που θα εγκατασταθούν στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προέβη στην ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της περί εταιρικού σκοπού. Ειδικότερα, προχώρησε σε προσθήκη δραστηριοτήτων – συμπληρωματικά προς την κύρια και βασική της δραστηριότητα που παραμένει αμετάβλητη – σχετικά με (α) την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, (β) την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση φωτοβολταϊκών σταθμών, (γ) την εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, και (δ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τα προηγούμενα.