Ανακοίνωση_06.04.2010

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Ομίλου με τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Παναγιώτη Πετρούλια.

Η ευθύνη της Λογιστικής Λειτουργίας του Ομίλου παραμένει στον κ. Θεόδωρο Κόκκορη και της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης στον κ. Λυκούργο Τσουμάκο.

Και τα δύο ανωτέρω στελέχη θα αναφέρονται πλέον απ’ ευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μπήτρο.