Δελτίο τύπου: Οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2008_26.11.2008

Δελτίο τύπου: Οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2008_26.11.2008

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008

 

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

 

Διατηρήθηκαν το Γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης και τα υψηλότατα επίπεδα κερδοφορίας, που είχε επιτύχει ο Όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο.

 

Συγκεκριμένα, τα βασικότερα μεγέθη της εταιρείας, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν κατά το εννεάμηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2008 ως εξής:

 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 206,2 εκ. € από 158,1 εκ. € κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2007.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 19,4 εκ.€ έναντι 12,5 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά 55%.

 

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 9,9 εκ. €, αυξημένα κατά 103% έναντι των 4,8 εκ. € του Α΄ εννεαμήνου του 2007.

 

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 6,5 εκ. €  έναντι 3,4 εκ. €, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 94%.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο αποτέλεσμα περιλαμβάνονται διαγραφές ενεργητικού και προβλέψεις ύψους 3,4 εκ. €.

 

Όσον αφορά στο τρέχον τρίμηνο επισημαίνεται ότι, όπως σε όλες τις αγορές, έτσι και στην αγορά του χάλυβα οι επικρατούσες σήμερα συνθήκες οδηγούν σε περιορισμό της ζήτησης -και, κατ’ επέκταση, σε επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης των εσόδων- καθώς και σε συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.