Διορθωτική ανακοίνωση για αποφάσεις ΓΣ 27.06.08

Διορθωτική ανακοίνωση για αποφάσεις ΓΣ 27.06.08

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» αναφέρεται στην από 27.06.2008 ανακοίνωσή της για τις αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 27.06.2008, και ενημερώνει ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι το μέλος Δ.Σ. κ. Λήδα Π. Μπήτρου έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους, αντί της ορθής ιδιότητας του εκτελεστικού μέλους υπό την οποία εκλέχτηκε στο νέο Δ.Σ., σύμφωνα με το ν. 3016/2002 όπως ισχύει.