Δελτίο τύπου – Οικον. καταστάσεις Α’ τριμήνου 2008_20.05.2008

Δελτίο τύπου – Οικον. καταστάσεις Α’ τριμήνου 2008_20.05.2008

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. + 67% ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


Ένα από τα καλύτερα τρίμηνα της ιστορίας του, από πλευράς αποτελεσμάτων, υπήρξε για τον Όμιλο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.


Παρά την επιβράδυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της οικονομίας και, ιδιαίτερα, τη σοβαρή κάμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν αξιόλογη αύξηση. Επιπλέον, ο Όμιλος εκμεταλλεύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, που επικρατούν στη διεθνή αγορά του χάλυβα από απόψεως τιμών, επιτυγχάνοντας διευρυμένα περιθώρια κέρδους και καταγράφοντας υψηλότατα αποτελέσματα.


Συγκεκριμένα, τα βασικότερα μεγέθη του Ομίλου, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν ως εξής:


Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15,5% έναντι του αντιστοίχου περυσινού χρονικού διαστήματος ανερχόμενος σε 63,3 εκ. ευρώ από 54,8 εκ. ευρώ.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α΄Τρίμηνο του 2008 σε 6,3 εκ. ευρώ έναντι 5,1 εκ. ευρώ κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,5%.


Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 3,5 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 30% έναντι των 2,7 εκ. ευρώ του Α΄Τριμήνου του 2007.


Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκ. ευρώ έναντι 1,6 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 67%.


Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο του 2007, με το οποίο συγκρίνονται τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2008, υπήρξε ένα επίσης πολύ καλό τρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης είναι πολύ καλύτερα από αυτό που δείχνει η αναγκαστική αυτή σύγκριση.


Όσον αφορά στο υπόλοιπο της χρήσης, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη εμπεριέχει υψηλό ποσοστό αβεβαιότητας, δεδομένων των εξαιρετικά ακραίων και πρωτοφανών συνθηκών, που επικρατούν στην διεθνή αγορά του χάλυβα. Οι τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων καλπάζουν τους τελευταίους μήνες ωθούμενες από την φρενήρη άνοδο των τιμών των πρώτων υλών και του ενεργειακού κόστους, και ουδείς είναι σε θέση να προβλέψει με ασφάλεια τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό.

Το βέβαιο είναι ότι οι παρούσες συνθήκες θα καλύψουν και το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα χαλυβουργεία έχουν γεμάτα τα βιβλία των παραγγελιών τους για αρκετούς μήνες και εξαγγέλλουν και νέες αυξήσεις για το τρίτο τρίμηνο.

Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπουν πολλοί αναλυτές, το 2008 θα αποτελέσει ιστορική χρονιά για τα αποτελέσματα του Ομίλου.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E., κα Μαίρη Πλέντη, τηλ. 210 5509000.