Ανακοίνωση_28.12.2007

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ενημερώνει, βάσει του Ν.3556/07, ότι την 24/12/2007 μετεβίβασε 67.650 μετοχές της ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, τις οποίες κατείχε, έναντι 10,3 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν αυτού η συμμετοχή της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ στη ΝΙΚ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΕΒΕ διαμορφώθηκε σε 19,52% από 22,52%.