Ανακοίνωση διαθεσιμότητας ενημερωτικού δελτίου_13.06.2007

Ανακοίνωση διαθεσιμότητας ενημερωτικού δελτίου_13.06.2007

Η εταιρεία “Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.” ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2007 θα είναι διαθέσιμο το Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2006 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bitros.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λεωφ. NATO 100 – 19 300 Ασπρόπυργος Αττικής), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των Μετόχων της Εταιρείας (υπεύθυνη εξυπηρέτησης: κα Βρόντου Αναστασία, τηλ. 210 – 5509000).Η εταιρεία “Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.” γνωστοποιεί ότι το Ετήσιο Δελτίο τής εταιρείας για την χρήση 2006 που έχει ήδη υποβληθεί στο Χρηματιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις αποφάσεις 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι διαθέσιμο για το επενδυτικό κοινό στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 Ασπρόπυργος, τηλ: 210-5509000, υπεύθυνη εξυπηρέτησης: κα Βρόντου Αναστασία) καθώς επίσης και στο site της εταιρίας www.bitros.gr.