Ακίνητο

Ακίνητο

Δύο όμορα γήπεδα συνολικής έκτασης 80.409,32 μ2.

Αποθηκευτικοί & Βιομηχανικοί χώροι συνολικής επιφάνειας 16.358,00 μ2.

Κτήριο Γραφείων συνολικής επιφάνειας 1.440,00 μ2.

Βοηθητικοί χώροι συνολικής επιφάνειας 157,00 μ2.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το ακίνητο βρίσκεται εντός του με αρ. 56α οικοδομικού βιομηχανικού τετραγώνου της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης – Σίνδου, στην κτηματική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μαγνησίας, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιβάλλεται Βορειοδυτικά από την επαρχιακή οδό Σίνδου – Θεσσαλονίκης και ιδιοκτησία της ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Α.Ε., Βορειοανατολικά από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, Νότια από λωρίδα πρασίνου και τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης –Σερβίας, Νοτιοδυτικά από ιδιοκτησία της Π. ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ – Γ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ο.Ε. και Ανατολικά από το όριο του Γαλλικού ποταμού.


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Συντελεστής Δόμησης : 1,6
Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης : 60%
Μέγιστο Ύψος : 24μ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Συντελεστής Δόμησης : 1,6
Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης : 60%
Μέγιστο Ύψος : 24μ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κτήριο Γραφείων, συνολικής επιφάνειας 1.440,00 μ2 (έτος ανέγερσης: 2002)

Πρόκειται για μεταλλικά κτήρια με οροφές και πλαγιοκαλύψεις από τραπεζοειδή φύλλα επιψευδαργυρωμένου και προβαμμένου χάλυβα, και με δάπεδα από συμπυκνωμένο θραυστό υλικό 3Α.
Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από στοιχεία (διατομές) κατασκευαστικού χάλυβα (structural steel) διαφόρων μορφών και διαστάσεων. Έχει μελετηθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς και τον EC3.
Το πλάτος («άνοιγμα») κάθε επιμέρους χώρου κυμαίνεται από 22μ. έως 27μ., ενώ η απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων κατά το μήκος του είναι 7,50μ. Το ύψος στο ανώτατο σημείο της στέγης («κορφιάς») είναι 11,0μ. ενώ στη βάση της στέγης είναι 9,0μ.
Ο φυσικός φωτισμός των εν λόγω κτηρίων εξασφαλίζεται μέσω διαφώτιστων οροφής και ο τεχνητός μέσω φωτιστικών τύπου «high bay» τεχνολογίας led.
Σε όλους τους χώρους είναι εγκατεστημένες γερανογέφυρες.

Αποθηκευτικοί Χώροι, εμβαδού 7.807,00 μ2 (έτος ανέγερσης: 2001-2002)

Πρόκειται για μεταλλικά κτήρια με οροφές και πλαγιοκαλύψεις από τραπεζοειδή φύλλα επιψευδαργυρωμένου και προβαμμένου χάλυβα, και με δάπεδα από συμπυκνωμένο θραυστό υλικό 3Α.
Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από στοιχεία (διατομές) κατασκευαστικού χάλυβα (structural steel) διαφόρων μορφών και διαστάσεων. Έχει μελετηθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς και τον EC3.
Το πλάτος («άνοιγμα») κάθε επιμέρους χώρου κυμαίνεται από 22μ. έως 27μ., ενώ η απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων κατά το μήκος του είναι 7,50μ. Το ύψος στο ανώτατο σημείο της στέγης («κορφιάς») είναι 11,0μ. ενώ στη βάση της στέγης είναι 9,0μ.
Ο φυσικός φωτισμός των εν λόγω κτηρίων εξασφαλίζεται μέσω διαφώτιστων οροφής και ο τεχνητός μέσω φωτιστικών τύπου «high bay» τεχνολογίας led.
Σε όλους τους χώρους είναι εγκατεστημένες γερανογέφυρες.

Αποθηκευτικοί Χώροι, εμβαδού 7.807,00 μ2 (έτος ανέγερσης: 2001-2002)

Πρόκειται για μεταλλικά κτήρια με οροφές και πλαγιοκαλύψεις από τραπεζοειδή φύλλα επιψευδαργυρωμένου και προβαμμένου χάλυβα, και με δάπεδα από συμπυκνωμένο θραυστό υλικό 3Α.
Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από στοιχεία (διατομές) κατασκευαστικού χάλυβα (structural steel) διαφόρων μορφών και διαστάσεων. Έχει μελετηθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς και τον EC3.
Το πλάτος («άνοιγμα») κάθε επιμέρους χώρου κυμαίνεται από 22μ. έως 27μ., ενώ η απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων κατά το μήκος του είναι 7,50μ. Το ύψος στο ανώτατο σημείο της στέγης («κορφιάς») είναι 11,0μ. ενώ στη βάση της στέγης είναι 9,0μ.
Ο φυσικός φωτισμός των εν λόγω κτηρίων εξασφαλίζεται μέσω διαφώτιστων οροφής και ο τεχνητός μέσω φωτιστικών τύπου «high bay» τεχνολογίας led.
Σε όλους τους χώρους είναι εγκατεστημένες γερανογέφυρες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κτήριο Γραφείων, συνολικής επιφάνειας 1.440,00 μ2 (έτος ανέγερσης: 2002)

Πρόκειται για μεταλλικά κτήρια με οροφές και πλαγιοκαλύψεις από τραπεζοειδή φύλλα επιψευδαργυρωμένου και προβαμμένου χάλυβα, και με δάπεδα από συμπυκνωμένο θραυστό υλικό 3Α.
Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από στοιχεία (διατομές) κατασκευαστικού χάλυβα (structural steel) διαφόρων μορφών και διαστάσεων. Έχει μελετηθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς και τον EC3.
Το πλάτος («άνοιγμα») κάθε επιμέρους χώρου κυμαίνεται από 22μ. έως 27μ., ενώ η απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων κατά το μήκος του είναι 7,50μ. Το ύψος στο ανώτατο σημείο της στέγης («κορφιάς») είναι 11,0μ. ενώ στη βάση της στέγης είναι 9,0μ.
Ο φυσικός φωτισμός των εν λόγω κτηρίων εξασφαλίζεται μέσω διαφώτιστων οροφής και ο τεχνητός μέσω φωτιστικών τύπου «high bay» τεχνολογίας led.
Σε όλους τους χώρους είναι εγκατεστημένες γερανογέφυρες.

Αποθηκευτικοί Χώροι, εμβαδού 7.807,00 μ2 (έτος ανέγερσης: 2001-2002)

Πρόκειται για μεταλλικά κτήρια με οροφές και πλαγιοκαλύψεις από τραπεζοειδή φύλλα επιψευδαργυρωμένου και προβαμμένου χάλυβα, και με δάπεδα από συμπυκνωμένο θραυστό υλικό 3Α.
Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από στοιχεία (διατομές) κατασκευαστικού χάλυβα (structural steel) διαφόρων μορφών και διαστάσεων. Έχει μελετηθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς και τον EC3.
Το πλάτος («άνοιγμα») κάθε επιμέρους χώρου κυμαίνεται από 22μ. έως 27μ., ενώ η απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων κατά το μήκος του είναι 7,50μ. Το ύψος στο ανώτατο σημείο της στέγης («κορφιάς») είναι 11,0μ. ενώ στη βάση της στέγης είναι 9,0μ.
Ο φυσικός φωτισμός των εν λόγω κτηρίων εξασφαλίζεται μέσω διαφώτιστων οροφής και ο τεχνητός μέσω φωτιστικών τύπου «high bay» τεχνολογίας led.
Σε όλους τους χώρους είναι εγκατεστημένες γερανογέφυρες.

Αποθηκευτικοί Χώροι, εμβαδού 7.807,00 μ2 (έτος ανέγερσης: 2001-2002)

Πρόκειται για μεταλλικά κτήρια με οροφές και πλαγιοκαλύψεις από τραπεζοειδή φύλλα επιψευδαργυρωμένου και προβαμμένου χάλυβα, και με δάπεδα από συμπυκνωμένο θραυστό υλικό 3Α.
Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από στοιχεία (διατομές) κατασκευαστικού χάλυβα (structural steel) διαφόρων μορφών και διαστάσεων. Έχει μελετηθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς και τον EC3.
Το πλάτος («άνοιγμα») κάθε επιμέρους χώρου κυμαίνεται από 22μ. έως 27μ., ενώ η απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων κατά το μήκος του είναι 7,50μ. Το ύψος στο ανώτατο σημείο της στέγης («κορφιάς») είναι 11,0μ. ενώ στη βάση της στέγης είναι 9,0μ.
Ο φυσικός φωτισμός των εν λόγω κτηρίων εξασφαλίζεται μέσω διαφώτιστων οροφής και ο τεχνητός μέσω φωτιστικών τύπου «high bay» τεχνολογίας led.
Σε όλους τους χώρους είναι εγκατεστημένες γερανογέφυρες.