ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

logo_oplismos.png

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ABETE, προσφέρει το πλήρες φάσμα των προιόντων και των υπηρεσιών, που αφορούν στον οπλισμό του σκυροδέματος, δηλαδή τη σύνταξη των πινάκων (καταλόγων), την κοπή και τη διαμόρφωση καθώς και την τοποθέτηση, μαζί με όλα τα - κύρια και δευτερεύοντα - απαιτούμενα υλικά .Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε το πλήρες "πακέτο" των προϊόντων και των υπηρεσιών είτε μεμονωμένα προϊόντα και υπηρεσίες είτε, τέλος, το συνδυασμό, που ταιριάζει στις ανάγκες του. Σε κάθε περίπτωση, του παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη.

Οι εγκαταστάσεις της Αθήνας βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται με τις προδιαγραφές του ΚΤΧ 2008, καθώς και του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000) και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2000), χορηγούνται δε όλα τα προβλεπόμενα από τον ΚΤΧ 2008 πιστοποιητικά.

 

 

Αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece.

logo_scg_bitros.png

Μάθετε Περισσότερα...

Δείτε επίσης: